Оприлюднена українська таксономія фінансової звітності UA XBRL МСФЗ

НКЦПФР оприлюднює українську таксономію фінансової звітності — склад статей та показників фінансової звітності, які підлягають розкриттю суспільно важливими підприємствами. Оприлюднення таксономії на сайті Комісії та інших регуляторів є першим узгодженим кроком в запровадженні в Україні сучасної системи звітності, відповідної стандартам економічно розвинених країн. Система звітності в електронному форматі XBRL спрощує укладання звітності підприємствам, усуває дублювання […]

333