3 жовтня ПАРД проводить круглий стіл на тему «Система фінансової звітності (iXBRL)»

Дата і час проведення: 3 жовтня 2019 року з 14:00 до 16:00

Місце проведення: МЦКіМ «Жовтневий палац», 4 під’їзд, 2 поверх, рожевий зал.

Організатори: ПАРД і Stockworld

Учасники: емітенти та професійні учасники ринку цінних паперів

Основні питання:

  1. Загальне ознайомлення з новим порядком звітування (М.Коркушко)
  2. Правове підґрунтя запровадження нового порядку звітування (К.Рафальська)
  3. Таксономія фінансової звітності (К.Рафальська)
  4. Портал Системи фінансової звітності (СФЗ) для подання фінансової звітності (І.Андрусик)
  5. Програмне забезпечення подання фінансової звітності у форматі iXBRL (І.Андрусик)

Метою заходу є загальне ознайомлення з новим порядком звітування учасників ринків капіталу. ПАРД і Stockworld планують організувати серію більш змістовних семінарів на цю тему.

Довідкова інформація про Систему фінансової звітності

Впровадження Системи фінансової звітності відбувається на вимогу Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV в редакції від 16.11.2018 року.

З метою розбудови СФЗ 18 грудня 2017 року був підписаний Меморандум про розробку і запровадження Системи фінансової звітності між Міністерством фінансів України, всіма регуляторами фінансового сектору, зокрема Національним банком України, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг та Державною службою статистики України.

НКЦПФР здійснює операційне управління Центром збору фінансової звітності, підготовленої відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ, в уніфікованому електронному форматі іXBRL. Користувачами СФЗ будуть всі фінансові регулятори – Національний банк України, Нацкомфінпослуг, НКЦПФР, — а також Міністерство фінансів України та Державна служба статистики.

В рамках взаємодії регуляторів фінансового сектору і Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору в Україні» за кошти донорської допомоги протягом 2018-2019 років була здійснена розробка і закупівля програмного комплексу для функціонування СФЗ. Розробником цього програмного комплексу була компанія VIZOR Software (Ірландія), що спеціалізується на розробці та впровадженні програмного забезпечення для фінансових регуляторів та податкових органів. Програмне забезпечення розроблене VIZOR Software використовується в 31 юрисдикції по всьому світу, в тому числі Банком Англії та Австралійською комісією з пруденційного нагляду, Банком Албанії та Комісією з нагляду за фінансовим ринком Албанії, тощо.

СФЗ виступатиме «єдиним вікном» подання і розкриття фінансової звітності для всіх підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Вищезгаданий закон до підприємств, що становлять суспільний інтерес, відносить близько 5000 компаній, серед яких емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію; банки; страхові компанії; недержавні пенсійні фонди; інші фінансові установи.

Формат XBRL є загальновизнаним міжнародним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ в електронному вигляді. Цей формат широко поширений у світі, він дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників. Інформація в даному форматі базується на метаданих, викладених в таксономіях, і описаних взаємозв’язках між поняттями.

У світі існує загальна таксономія фінансової звітності, яка випускається Радою МСФЗ (International Accounting Standard Board) і щорічно оновлюється. В Україні таксономія фінансової звітності — Таксономія UA XBRL МСФЗ — вперше була розроблена у 2018 році Міністерством фінансів України. Вона враховує специфіку бізнесу та особливостей складання фінансової звітності в Україні і має два розширення – для банків та страхових компаній. Чинна версія таксономії публікується на веб-сайтах Мінфіну, НКЦПФР, НБУ та Нацкомфінпослуг. Також її можна завантажити безпосередньо на інформаційному веб-сайті СФЗ (https://frs.gov.ua).