Роль аудиторських фірм

Вибір аудитора

Взаємодія аудитора з органами нагляду

Роль аудиторських фірм в новому порядку звітування

За результатами проведення аудиту фінансової звітності суб’єкта звітування та перед поданням цієї фінансової звітності до СФЗ аудиторська фірма повинна підписати цю звітність, складену суб’єктом звітування у форматі іXBRL.

Підписує аудиторський звіт ключовий партнер з аудиту, який призначений аудиторською фірмою відповідальним за проведення аудиту фінансової звітності суб’єкта звітування.

Вибір аудитора

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, обов’язково повинні провести конкурс з відбору аудитора для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності. У конкурсі можуть брати участь лише такі аудитори, які:

  • відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» і можуть надавати послуги підприємствам, що становлять суспільний інтерес;
  • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  • сума винагороди, яка отримана ними від кожного підприємства, що становить суспільний інтерес, за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом попереднього року, не повинна перевищувати 15% від загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
  • тривалість надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності даному підприємству не повинна перевищувати 10 років.

Для підприємств, що становлять суспільний інтерес, порядок та умови проведення конкурсу повинні бути описані у відповідному внутрішньому документі. Цей документ повинен містити порядок його проведення і однозначні та недискримінаційні критерії відбору.

Суб’єктам аудиторської діяльності, які виявили бажання брати участь у конкурсі, безкоштовно повинна бути надана тендерна документація, що містить інформацію про діяльність підприємства та завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Органи державної влади, які здійснюють регулювання та нагляд за суб’єктами звітування, можуть встановити додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту фінансової звітності та має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту або звіті щодо огляду проміжної фінансової інформації, відповідно до міжнародних стандартів аудиту, а також встановити вимоги стосовно додаткових звітів суб’єктів аудиторської діяльності щодо юридичних осіб, які підлягають регулюванню.

Підприємства, що становлять суспільний інтерес, до підписання договору щодо аудиту фінансової звітності інформують про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме ці послуги, відповідний орган державної влади, до якого відповідно до законодавства подається фінансова звітність разом з аудиторським висновком. Форма повідомлення встановлюється таким органом державної влади.

Взаємодія аудитора з органами нагляду

Суб’єкт аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту підприємству, що становить суспільний інтерес, або юридичній особі, що має тісні зв’язки з таким підприємством, зобов’язаний інформувати орган, який здійснює нагляд за таким підприємством про:

  • порушення законодавства з питань, що належать до компетенції органу нагляду;
  • суттєву загрозу або сумніви щодо можливості підприємства продовжувати діяльність на безперервній основі;
  • відмову від висловлення думки або надання негативної чи модифікованої думки.

Зокрема, до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку суб’єкт аудиторської діяльності повинен подати інформацію за однією зі спеціальних форм у випадку якщо він:

  • надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР;
  • надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності юридичній особі, яка має тісні зв’язки з підприємством, що становить суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює НКЦПФР.