Що таке СФЗ

Учасники СФЗ

Нормативно-правова база впровадження СФЗ

Що таке СФЗ

На сьогодні в Україні триває процес запровадження СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, який передбачає подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі іXBRL, підготовленої відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ, за принципом «єдиного вікна». Формат XBRL є загальновизнаним міжнародним стандартом, що дозволяє опрацьовувати великі обсяги якісних та кількісних показників.

XBRL (англ. eXtensible Business Reporting Language – «розширювана мова ділової звітності») – відкритий стандарт обміну бізнес-інформацією. У багатьох розвинутих країнах XBRL є загальновизнаним стандартом для подання фінансової звітності за МСФЗ в електронному вигляді. На цей час XBRL офіційно рекомендований до використання і підтримується Радою з МСФЗ для електронного складання звітності за стандартами МСФЗ.

Перехід України на новий формат іXBRL відкриє низку переваг як для користувачів, так і для тих, хто готує фінансову інформацію.

Переваги використання СФЗ для суб’єктів звітування:

 • коректне складання фінансової звітності;
 • виключення дублювання при поданні фінансової звітності регуляторам;
 • якісна фінансова звітність сприятиме залученню інвесторів.

Переваги використання СФЗ для користувачів (регуляторів):

 • швидкість і автоматичність обробки і аналізу фінансової звітності;
 • своєчасне виявлення ризиків та оперативне реагування на них;
 • більш ефективний і менш затратний регуляторний процес.

Правова база для впровадження СФЗ – Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідно до якого підприємства, що становлять суспільний інтерес, зобов’язані складати фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ (далі Таксономія) і подавати її органам державної влади в єдиному електронному форматі I XBRL.

Таксономія фінансової звітності UA XBRL МСФЗ затверджена та опублікована Міністерством фінансів України та поширена іншими регуляторами фінансового сектору — НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг:

Таксономія – це по суті перелік статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають розкриттю.

Підготовка фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності здійснюється суб’єктами звітування за допомогою спеціального програмного забезпечення та подається через Портал СФЗ.

Перед поданням фінансової звітності суб’єкти звітування зобов’язані провести аудиторську перевірку і аудитор повинен засвідчити аудиторський висновок для підтвердження, що фінансова звітність є достовірною і повністю відображає фінансовий стан суб’єкта звітування.

Учасники СФЗ

Учасниками СФЗ є суб’єкти звітування, що подають фінансову звітність у форматі iXBRL, державні органи, що здійснюють регулювання таких суб’єктів та аудитори.

Дизайн та розробка СФЗ здійснювалися спільними зусиллями наступних регуляторів:

 • Міністерства фінансів України (МФУ);
 • Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
 • Національного банку України (НБУ);
 • Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг).

Зазначені регулятори у 2017 році підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розробки та запровадження системи фінансової звітності. Відповідно до Меморандуму та Постанови КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 (із змінами), НКЦПФР здійснює операційне управління Центром збору фінансової звітності.

Центр збору фінансової звітності – це суб’єкт, уповноважений НКЦПФР на здійснення адміністрування та технічну підтримку СФЗ.

Нормативно-правова база впровадження СФЗ:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами).
 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» від 28 лютого 2000 р. № 419 (із змінами).
 3. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності» від 7 грудня 2018 року № 983, Додаток до Наказу.
 4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження перекладу таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності» від 25 жовтня 2019 року № 452, Додаток до Наказу.