Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» до суб’єктів звітування за новим форматом відносить:

 • підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, кредитні спілки, суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях та суб’єктів звітування, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419.

Зазначені суб’єкти складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами на підставі Таксономії фінансової звітності UA XBRL МСФЗ.

Загальна кількість суб’єктів звітування, які повинні будуть подавати фінансову звітність до СФЗ, становить близько 5000.

 

Підприємства, що становлять суспільний інтерес
 • емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;
 •  банки;
 •  страховики;
 •  недержавні пенсійні фонди;
 •  інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
 •  підприємства, які відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” належать до великих підприємств
Публічні акціонерні товариства
 • акціонерні товариства, щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях
 • підприємства, які провадять діяльність у видобувних галузях
Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419 (із змінами)
 • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
 • недержавне пенсійне забезпечення (група 3 КВЕД ДК 009:2010);
 •  допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 2 КВЕД ДК 009:2010)