Складання фінансової звітності в форматі iXBRL здійснюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення або розробленого на замовлення компанії, або придбаного у стороннього розробника.

Суб’єкти звітування можуть також використовувати безкоштовний програмний продукт iXBRL Tool, розроблений проектом EU-FINSTAR на основі iXBRL та Microsoft Excel для створення та валідації (перевірки) фінансової звітності у форматі iXBRL, складеної з використанням Таксономії звітності UA XBRL МСФЗ.

Зазначена програма розміщена на сайті СФЗ з ознайомчою метою і не є рекомендованим програмним продуктом для складання фінансової звітності. НКЦПФР не несе відповідальності за роботу зазначеного продукту і якість складання за його допомогою фінансової звітності. Також НКЦПФР не здійснює технічну підтримку iXBRL Tool і не надає роз’яснень щодо його функціоналу.

iXBRL Tool для суб’єктів господарювання окрім банків та страхових компаній

iXBRL Tool для страхових компаній

iXBRL Tool для банківських установ

Інструкція з використання iXBRL Tool