XBRL (англ. EXtensible Business Reporting Language «розширювана мова ділової звітності») – широко використовуваний у світі відкритий стандарт обміну діловою інформацією. XBRL дозволяє висловлювати за допомогою семантичних засобів загальні для учасників ринку та регуляторів вимоги до подання бізнес-звітності. Стандарт заснований на розширюваній мові розмітки XML і використовує такі пов’язані з XML технології, як XML Schema, XLink, XPath і простір імен. Однією з головних завдань XBRL є регламентація обміну фінансовою інформацією, такої як фінансової звітності. Специфікація мови XBRL розробляється і публікується незалежною міжнародною організацією XBRL International, Inc.

iXBRL або Inline XBRL – це відкритий стандарт, який дозволяє одному документу надавати як читабельні, так і структуровані, машиночитні дані. iXBRL використовується зокрема для підготовки фінансової звітності у форматі, який забезпечує структуровані дані, необхідні регуляторам та аналітикам, дозволяючи тим самим зберегти повний контроль над компонуванням та поданням звіту.

iXBRL має розширення HTML, та відкривається для перегляду інтернет браузерами, також має вбудовані «теги», які надають значення даним файлу у форматі, який сприймається програмними засобами для подальшої обробки.

Більш детальну інформацію про XBRL можна отримати з наступних презентаційних матеріалів:

Презентація EU-FINSTAR Технічна допомога за пріоритетними напрямками фінансового сектору в Україні Компонент 1: таксономії МСФЗ XBRL

Вебінар “Що таке XBRL звітність”