Таксономія – це класифікаційна система, яка може бути використана для ідентифікації та структурування інформації з метою полегшення її пошуку та обробки користувачем. Наприклад, роздрібний продавець може використовувати таксономію для товарів, які він продає в Інтернеті. Ця таксономія, ймовірно, включатиме коди та мітки, які однозначно ідентифікують кожен товар і надають інформацію таким чином, як, наприклад, короткі описи товару, очікувані терміни його доставки, посилання на магазини, де доступні ці товари.

Таксономії також використовуються для того, щоб дозволити маркувати інформацію та обмінюватися нею в електронному форматі таким чином, щоб можна було швидко отримати доступ до цієї інформації.

Що таке Таксономія фінансової звітності за Міжнародними стандартами (Таксономія МСФЗ)

Таксономія МСФЗ публікується Фондом з МСФЗ для сприяння поданню в електронному форматі фінансової звітності, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Система Таксономії МСФЗ перераховує та визначає конкретні коди, якими можна скористатися для ідентифікації інформації, розкритої у фінансовій звітності за МСФЗ. Таксономія МСФЗ також включає зміст, який описує значення елемента бухгалтерського обліку або допомагає розробнику знайти правильний елемент. З метою полегшення навігації по Таксономії МСФЗ елементи відповідним чином згруповані.

Можливості перегляду структури Таксономії МСФЗ

Вебсайт Фонду з МСФЗ надає два способи перегляду структури Таксономії МСФЗ: xIFRS та Ілюстрована Таксономія МСФЗ.

xIFRS – це онлайн інструмент, розроблений Фондом з МСФЗ, що надає можливість перегляду в електронному форматі Міжнародних стандартів фінансової звітності (eIFRS) з вбудованим змістом Таксономії МСФЗ. Цей інструмент застосовується до основних Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також до МСФЗ для МСП.

Ілюстрована Таксономія МСФЗ публікується Фондом з МСФЗ і відображає зміст Таксономії як у форматі PDF, так і у форматі HTML. Версія HTML містить зміни в елементах Таксономії МСФЗ, які не доступні у версії PDF, а також додаткові функції для навігації.

Технічні файли Таксономії МСФЗ відображають та передають її структуру. Ці функції дозволяють автоматично обробляти таксономію і відображати її зміст за допомогою різних програмних додатків. Файли XBRL можна завантажувати та переглядати за допомогою спеціального програмного забезпечення XBRL.

Оновлення Таксономії МСФЗ

Оновлення змісту Таксономії МСФЗ відбувається протягом усього року в результаті:

(а) опублікування нових або змінених МСФЗ та МСБО;

(б) проектів звичайної практики; або

(в) вдосконалень Таксономії МСФЗ.

Таксономія UA XBRL МСФЗ

Таксономія UA XBRL МСФЗ – таксономія фінансової звітності в Україні, що затверджується та оприлюднюється Міністерством фінансів України. Вона адаптована до особливостей складання фінансової звітності в Україні та включає в себе також звіт аудитора і звіт про управління.

Крім того, Таксономія UA XBRL МСФЗ має два розширення – для банківського та страхового секторів.

Таксономія UA XBRL МСФЗ надає можливість обрати один з двох варіантів складання фінансової звітності для суб’єктів господарювання (за виключенням банків), а саме:

  • фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками, або
  • фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений згідно з розподілом активів та зобов’язань на поточні/непоточні разом з іншими звітами та примітками.

Розширення Таксономії UA XBRL МСФЗ для банків дозволяє складати фінансову звітність, яка містить Звіт про фінансовий стан, складений у порядку ліквідності разом з іншими звітами та примітками.

 

Актуальна версія таксономії публікується на веб-сайтах МФУ, НКЦПФР, НБУ та Нацкомфінпослуг.

Також ви можете завантажити Таксономію UA XBRL МСФЗ за наступними посиланнями:

Таксономія UA XBRL МСФЗ 2019

Таксономія UA XBRL МСФЗ 2019 загальний (v1.1)
Таксономія UA XBRL МСФЗ 2019, банки (v1.1)
Таксономія UA XBRL МСФЗ 2019, страхові компанії (v1.1)

Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019

Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 загальної (210-310), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 загальної (210-310), pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 загальної (220-320), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 загальної (220-320), pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 для банків, html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 для банків, pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 для страхових компаній (210-310), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 для страхових компаній (210-310), pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 для страхових компаній (220-320), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2019 для страхових компаній (220-320), pdf

Таксономія UA XBRL МСФЗ 2018

Таксономія UA XBRL МСФЗ

Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018

Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 загальної (210-310), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 загальної (210-310), pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 загальної (220-320), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 загальної (220-320), pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 для банків, html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 для банків, pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 для страхових компаній (210-310), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 для страхових компаній (210-310), pdf
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 для страхових компаній (220-320), html
Представлення статей Таксономії UA XBRL МСФЗ 2018 для страхових компаній (220-320), pdf

Ілюстрована Таксономія МСФЗ 2017 року українською мовою

Ілюстрована Таксономія МСФЗ 2017 за МСФЗ, українською мовою
Ілюстрована Таксономія МСФЗ 2017 за фінансовими звітами, українською мовою

Ілюстрована Таксономія МСФЗ 2019 року українською мовою

Ілюстрована Таксономія МСФЗ 2019 за МСФЗ, українською мовою
Ілюстрована Таксономія МСФЗ 2019 за фінансовими звітами, українською мовою

Вебінар “Основи Таксономії МСФЗ”