Хто з працівників суб’єкта звітування має бути зареєстрований у СФЗ для отримання ролей «Завантаження фінансової звітності на портал СФЗ» та «Підтвердження фінансової звітності на порталі СФЗ»?

  • Ролі «Підтвердження фінансової звітності на порталі СФЗ» та «Завантаження фінансової звітності на портал СФЗ» мають бути присвоєні особам, які відповідають за складання, підписання та подання фінансової звітності – керівнику суб’єкта звітування або уповноваженій особі у визначеному законодавством порядку та головному бухгалтеру або особі, яка забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно. Наразі нормативні акти не містять вимог до посади осіб, які мають бути зареєстрованими в СФЗ, але очікується, що це будуть саме вищезазначені особи.

Кого має бути зареєстровано у СФЗ у разі подання фінансової звітності до СФЗ інститутами спільного інвестування (КІФи, ПІФи)?

  • Оскільки фінансову звітність інститутів спільного інвестування складають компанії з управління активами, буде доцільно таким суб’єктам звітування реєструвати в СФЗ представників відповідної компанії з управління активами.

Кого має бути зареєстровано в СФЗ у разі подання фінансової звітності до СФЗ недержавними пенсійними фондами?

  • Оскільки фінансову звітність недержавних пенсійних фондів складають адміністратори недержавних пенсійних фондів, буде доцільно таким суб’єктам звітування реєструвати в СФЗ представників відповідного адміністратора недержавного пенсійного фонду.

Чи зобов’язана компанія, яка відповідно до законодавства не повинна складати фінансову звітність за МСФЗ, але складає таку звітність за МСФЗ добровільно, подавати фінансову звітність до СФЗ?

  • Така компанія не зобов’язана подавати фінансову звітність до СФЗ, але за власним бажанням вона може це робити. Для цього компанії необхідно зареєструватися в СФЗ (див. пункт «Як звітувати»).